Douwenocht

Alles over ondernemen

Mangatwacht

Wanneer schakel je een mangatwacht in?

Regelmatig werkzaam in een afgesloten ruimte? Dan heb je het toezicht nodig van een externe medewerker. Deze buitenwacht, ook wel mangatwacht genoemd, speelt een belangrijke rol bij de werkzaamheden. Brand en andere onveilige situaties worden voorkomen en daarnaast ziet de mangatwacht erop toe dat iedereen de voorgeschreven maatregelen naleeft. Het is van groot belang om een mangatwacht in te schakelen van G4S Safety Solutions. Hiermee verklein je de risico’s op de werkvloer en kun je in een betere en veiligere omgeving werken.

Wat doet de mangatwacht precies? In de eerst plaats onderhoudt de mangatwacht contact met de medewerkers die binnen of buiten de afgesloten ruimte verkeren. Voordat de werkzaamheden beginnen controleert de mangatwacht of de werkvergunningen correct zijn maar ook of het evacuatieplan juist is opgesteld. Tijdens de werkzaamheden zorgt de mangatwacht ervoor dat de veiligheid op de werkplek altijd gewaarborgd wordt. Dit doet hij door onveilige situaties te voorkomen zoals brand of het vrijkomen van giftige stoffen. Ook worden de geconstateerde afwijkingen bijgehouden en later voorgelegd aan de werkgever. Tot slot worden alle checklists dagelijks door de mangatwacht gecontroleerd. Mochten werknemers zich niet aan bepaalde veiligheidsvoorwaarden houden of de maatregelen niet nastreven, dan worden zij hierop aangesproken door de mangatwacht.

De taak van de mangatwacht bij calamiteiten

Wanneer er sprake is van een calamiteit, zoals brand in de afgesloten ruimte, is de mangatwacht verantwoordelijk voor een aantal zaken. De mangatwacht is de persoon die de hulpdiensten direct moet inschakelen. Bij levensbedreigend gevaar mag de mangatwacht het werk stilleggen. Wanneer er geen levensbedreigend gevaar is, geldt het protocol dat door de werkgever is opgesteld. De mangatwacht is opgeleid en getraind en heeft uitgebreide kennis van veiligheid en de noodprocedures. Na afloop van de werkzaamheden rapporteert de mangatwacht aan de werkgever met daarin zijn bevindingen.