Douwenocht

Alles over ondernemen

Ecologisch adviesbureau BTL voor advies en onderzoek, voor het creëren van de meerwaarde van groen

Het ecologisch adviesbureau van BTL denkt mee over groene vraagstukken en adviseert vanuit expertise. Wat is ecologisch verantwoorde gebiedsontwikkeling?  De bewustwording over hoe de natuur verandert is nu overal wel doorgedrongen. Maar hoe wordt een duurzaam alternatief ontwikkeld? Het ecologisch adviesbureau heeft de experts om vanuit deze vraagstukken naar praktische oplossingen te werken. 

Verder kan het ecologisch adviesbureau het flora en fauna bestand onderzoeken en in kaart brengen door de zogenaamde natuurwaarde vast te stellen. Dit kan worden vastgelegd in zogenaamde GIS-kaarten. Hierin wordt alle informatie over de flora en fauna in een gebied samengebracht. De GIS-kaarten zijn op interactieve wijze bruikbaar. Zo kan het bureau zorgen voor een veldinventarisatie of -onderzoek. Ook kan het BTL Ecologisch Adviesbureau bijdragen bij de natuurontwikkeling in een specifiek gebied, zoals bij een beekherstel.

Kennis en advies op gebied van wetgeving milieuhandhaving en natuurbescherming

Verder is iedereen die veranderingen wilt aanbrengen in een gebied, verplicht de wet natuurbescherming te volgen. Met deze wet worden flora en fauna in een gebied beschermt, doordat er niet zomaar veranderingen mogen worden aangebracht. Plannen worden door bevoegdheden daarvoor grondig getoetst op navolging van de wet. Om er zeker van te zijn dat de plannen voldoen aan deze wet kan je advies vragen van het ecologisch adviesbureau. Het adviesbureau kan de plannen toetsen en eventueel adviseren daar waar dat nodig moet zijn. Het BTL Ecologisch Adviesbureau helpt graag vanuit haar expertise mee om buitenruimtes te creëren waar biodiversiteit vergroot wordt en gewaarborgd blijft.