Douwenocht

Alles over ondernemen

Bijstandsuitkering terugbetalen

Bijstandsuitkering Terugbetalen

Als de gemeente u een besluit heeft toegestuurd waarin zij mededeelt dat u de te veel ontvangen bijstandsuitkering moet terugbetalen, kunt u daartegen in bezwaar bij de gemeente. De gemeente moet een goede reden hebben voordat zij van u mag verlangen dat u de bijstandsuitkering moet terugbetalen. Terugbetalen van de bijstandsuitkering mag de gemeente van u verlangen als er te veel bijstandsuitkering is verstrekt aan u. Het kan ook zijn dat de bijstandsuitkering onrechtmatig aan u is toegekend, waardoor u moet terugbetalen. De gemeente neemt bij het besluit dat u de bijstandsuitkering moet terugbetalen in de meeste gevallen meerdere besluiten. Dit kan bijvoorbeeld gaan om een beëindiging of herziening van de bijstand. Het kan ook in combinatie met een boetebesluit, bijvoorbeeld omdat u de inlichtingenplicht geschonden hebt. Het is dan zaak om naast het besluit van de bijstandsuitkering terugbetalen ook bezwaar te maken tegen de andere besluiten afzonderlijk. Zorg dat u een betalingsregeling afspreekt met uw gemeente over het terugbetalen van de bijstandsuitkering.

Financiële problemen

U kunt bezwaar indienen als u het eens bent met het besluit van de gemeente waarin zij van u verlangt dat u de bijstandsuitkering moet terugbetalen. Het is zaak dat u dit zo snel mogelijk doet, omdat de bezwaartermijn doorgaans 6 weken bedraagt. Bij een te laat ingediend bezwaarschrift tegen de terugvordering van de bijstandsuitkering bent u niet-ontvankelijk. Dit betekent dat de gemeente uw bezwaarschrift niet in behandeling zal nemen. Het bezwaarschrift moet u goed onderbouwen met alle feiten en omstandigheden die invloed kunnen hebben op het recht op bijstand. Vaak nodigt de gemeente u naar aanleiding van uw bezwaarschrift uit voor een hoorzitting. Hierin mag u toelichten waarom u het niet eens bent met het besluit van de gemeente dat u de bijstandsuitkering moet terugbetalen. U kunt tevens vragen stellen aan de gemeente tijdens de hoorzitting.

U kunt een voorlopige voorziening vragen bij de rechtbank als u in financiële nood komt door het terugbetalen van de bijstandsuitkering. De rechtbank neemt in een dergelijk geval een beslissing die geldig blijft totdat de gemeente en beslissing op bezwaar heeft genomen (of u de bijstandsuitkering nog moet terugbetalen of niet).

U kunt een beroepschrift indienen bij de rechtbank als u het niet eens bent met de beslissing op bezwaar. Hoe u zo’n beroepsprocedure opstart, is beschreven in de beslissing op bezwaar.

Pro deo