Douwenocht

Alles over ondernemen

Beleidsmedewerker Sociaal Domein, wat moet je doen?

Als een beleidsmedewerker sociaal domein van de gemeente heb je te maken met meerdere sectoren. Deze verspreiden zich in de volgende onderwerpen. De jeugdwet, onderwijs, sport, de Wet Maatschappelijke Ondersteuning, welzijn of cultuur Of je specialiseert je op een vak gebied. In het gebied waar jij werkt ben je verantwoordelijk voor de oplossingen voor de organisatie of je werkt aan maatschappelijke problemen.

De belangrijke taken waar jij aan moet houden

Je hebt met elk beroep te maken met taken en hoofdtakken. In dit geval zijn het er vier. Die worden per taak duidelijk uitgelegd.
We beginnen natuurlijk met de eerste.

Op de hoogte blijven van alles wat zich afspeelt in jouw gebied van werken. Dit kan dus betekenen dat je veel papier werk voor je krijgt. Je zal alles moeten doornemen en belangrijke punten noteren. Bijvoorbeeld in de sector school, er komt een plotselinge verandering het aantal studenten dat naar school gaat of gaat door studeren. Dit moet jij als een van de eerste weten en de oorzaak van achterhalen. Niet alleen moet je zelf analyseren of onderzoek doen, je kan ook naar congressen gaan waar ze het hebben over het onderwijsbeleid van Nederland of een bepaalde regio. Ook komen er in vergaderingen van meerdere mensen andere bronnen van informatie waar jij gebruik van kan gaan maken.

Het verbeteren van het beleid.
Je bent niet alleen bezig met alles in je opnemen en problemen vaststellen, je moet ook zorgen dat ze worden opgelost. Je gaat een plan bedenken hoe je iets kan aanpakken of hoe het in gebruik gezet moet worden. Als je zo ver bent dat jij alles duidelijk voor jezelf hebt gemaakt. Kan je het gaan doorgeven aan je politieke baas, het bestuur of de directie. Zij zorgen dat het verwerkt wordt in de politieke agenda.

Het uitvoeren van jouw plan en adviseren
Om er voor te zorgen dat alles gaat hoe het moet, zal jij, het brein van dit plan, moeten controleren of dit ook zo goed mogelijk verloopt. Dat kan het beste als de mensen die dit gaan doen weten wat hun taak is. Een formeel geschreven brief kan een uitleg geven. Communicatie is sterk van belang dus zorg dat het duidelijk is.

De na controle van de uitvoering
De handelingen die ondernomen zijn, moeten natuurlijk wel een verbetering in het resultaat hebben gebracht van waar je bent begonnen. Je gaat dit dus met elkaar vergelijken en evalueren of er nog iets een veranderd moet worden. Of juist dat alles is gelopen zoals het moest en de uitkomst naar wens is.

Opleiding en salaris


Na dit stuk gelezen te hebben ben jij geïnteresseerd en zou jij wel willen beginnen. Hoe wordt je dit? Er zijn opleidingen die speciaal hier voor jou opleiden. Je kan dan een richting op groeien en zo het gebied kiezen waar jij wilt terecht komen.

Een ander belangrijk punt is dan ook wat je gaat verdienen. Dit verschilt per organisatie. Hoe groter de organisatie is waar jij werkt, hoe groter de kans is dat je meer gaat verdienen dan bij een kleinere gemeente. Of hoe hoog je zit. Bij het ministerie is er ook een hoger salaris dan bij de regionale gemeente.
Bron: https://stimulansz.nl/